28-07-03

In een lokale winkel ...

Ik ging boodschappen doen bij ons in het dorp en toen ik betaalde werd er mij medegedeeld dat ik niet mocht betalen met 1 of 2 cent muntstukken .
 
Ik vond dat helemaal niet klantvriendelijk , geld is toch geld  ??
 
Mijn vraag : mag men je geld weigeren ? Ik dacht dat zolang je wettelijk toegelaten geld hebt dat men je niet mag weigeren .
 
Dank U voor uw mening
 
PS : ik had slechts enkele stukken , ik zou er begrip voor hebben als ik met een zak klein geld aankwam .

10:16 Gepost door meinona | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-07-03

Pestproblematiek

Gemeenteschool in het Waasland

Mijn zoon moest het tweede jaar dubbelen en kwam terecht in een klas, waar de sfeer alles behalve positief was. Reeds vanaf de kleuterklas hadden ze al problemen in deze klas met enkele leerlingen.

Het pesten door die bepaalde leerlingen werd met de dag erger er erger.. Dit ging van "een handlanger" op wacht zetten en opzettelijk pijn doen.. Koeken/drinken moesten onder dwang "afgegeven" worden.. Schoppen, slaan.. ruzie maken.. de lelijkste dingen zeggen.. Ze zochten telkens een slachtoffer uit.. De andere kindjes deden maar mee om niet zelf het slachtoffer te worden..

De leerkrachten waren er van op de hoogte.. de directie .. en het CLB .. iedereen wist goed wat er aan de hand was.. Maar als je bij een leerkracht ging.. dan zei die zelf.. ik kan die gasten niet in de hand houden..

De directeur zei telkens .. je moet elk incident meteen melden bij een leerkracht.. Doch.. wanneer de kinderen dit dan deden.. kregen ze als antwoord.. : zeg jongen.. ge zult wel iets gedaan hebben..

Om een heel lang verhaal korter te maken.. Vorig schooljaar werden er al kinderen v/d school gehaald.. die ouders gaven het op.. omdat de directeur altijd wel heel vriendelijk was.. zei, dat hij naar oplossingen ging zoeken.. maar nooit deed wat hij beloofde !

Tijdens de speeltijden moesten leerkrachten patrouilleren.. maar ze stonden liever gezellig te kletsen.. trokken zich van niks iets aan.. Idem dito tijdens de middagstudie..

Mijn zoon had op de duur totaal geen zelfvertrouwen meer.. ging niet graag naar school.. eiste thuis voortdurend de aandacht op.. begon te klagen over lichamelijke ongemakken (zoals.. buikpijn.. hoofdpijn..) .. ging niet graag naar bed.. of kreeg midden in de nacht last van nachtmerries..

Elke week moest hij naar het CLB voor een gesprek met een psychologe.. Daarna kon hij er weer voor een dagje of twee tegen..

Aangezien zijn prestaties meer en meer achterop geraakten.. hij was gedemotiveerd.. had nergens nog zin in.. dacht op voorhand al dat hij toch niet zou slagen.. maar vooral omdat ze op de school toch NIKS deden.. beloven.. maar voor de rest gebeurde er gewoon NIKS.. heb ik besloten om mijn zoontje vanaf volgend schooljaar OOK maar in een andere school te laten inschrijven..

Het slachtoffer nog maar eens gestraft.. zo voelt het voor ons aan ! Overal lees je over Pesten.. maar als de school niet mee wil.. liever zijn hoofd (door gemakzucht) in het zand steekt .. dan sta je dus NERGENS !

Ik snap niet dat een school zo laks kan reageren.. Er zou toch een "belletje" moeten rinkelen als ze zien dat er nu nog maar VIER  jongentjes (waaronder die twee pestkoppen) overblijven in die klas !
13:25 Gepost door meinona | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

10-07-03

Reageer !

Zie je een bericht dat je aanspreekt ,
 waar je kan helpen ,
of heb je iets in die aard meegemaakt ?
 
Klik dan en reageer !! Je doet er iemand plezier mee !!

11:19 Gepost door meinona | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-07-03

Ligt er iets op je lever ? Blijf er niet mee zitten !!&

Ligt er iets op je lever ?
 
Blijf er niet mee zitten !!
 

15:12 Gepost door meinona | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

schoolbestuur in een Antwerpse deelgemeente

Sinds twee jaar had onze school een nieuwe directeur.   Met veel energie en enthousiasme gaf hij onze oude instelling een nieuw elan.   Het vrij jonge lerarenkorps van de lagere school kon eindelijk openbloeien.   In onze school werd niet alleen leren belangrijk maar ook het relationele, maw. emotionele intelligentie.  We werden een vooruitstrevende school op dit vlak dat gesteund door zeer positieve inspectieverslagen een schone toekomst tegemoet ging.
 
Een deel van het lerarenkorps zag dit na al die jaren niet zitten.  Hun vrijheid werd beknot.  Waarom zouden zij nu nog moeten aanpassen.   Van een mug werd een olifant gemaakt en die ging aankloppen bij de inrichtende macht of schoolbestuur. 
De roddeltantes aan de schoolpoort waren tevens een gemakkelijke prooi voor het verzet.
Sommige leerkrachten werden langdurig "ziek"...
 
Noch oudercomité noch de ouders in de participatieraad werden hierbij betrokken.  Pas nadat de MACHT ging dreigen en leraars ging chanteren en intimideren kon er actie ondernomen worden.  Tegen de wil in van de MACHT werden er petitie-acties georganiseerd, pogingen tot communicatie ondernomen,...  Niks mocht baten, integendeel al wat ondernomen werd, moesten de leerkrachten ontgelden.  De directeur heeft "zelf" ontslag genomen onder de belofte dat andere jobs/functies gegarandeerd bleven.    Niks was minder waar.
 
Resultaat: ouders, leerlingen en leerkrachten zijn misnoegd en verlaten mee de school. De overblijvers krijgen een lege doos terug.  Wie is nu eigenlijk gewonnen.   De inrichtende macht? "een school minder is een last minder" ?????????????????
 
Is dit een voorbeeld voor het katholiek onderwijs?  Ik denk het niet of heeft u ook zulke verhalen?
Welke rol hebben ouders? Mogen zij niet mee beslissen over wat goed is voor hun kinderen?  Moet dit systeem niet veranderen???
De vraag is: moet een directeur passen in een parochie, of moet een directeur (team) los van een parochie streven naar goed onderbouwd onderwijs.
 
goedgemuste havik.
 


09:33 Gepost door meinona | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |