11-07-03

Pestproblematiek

Gemeenteschool in het Waasland

Mijn zoon moest het tweede jaar dubbelen en kwam terecht in een klas, waar de sfeer alles behalve positief was. Reeds vanaf de kleuterklas hadden ze al problemen in deze klas met enkele leerlingen.

Het pesten door die bepaalde leerlingen werd met de dag erger er erger.. Dit ging van "een handlanger" op wacht zetten en opzettelijk pijn doen.. Koeken/drinken moesten onder dwang "afgegeven" worden.. Schoppen, slaan.. ruzie maken.. de lelijkste dingen zeggen.. Ze zochten telkens een slachtoffer uit.. De andere kindjes deden maar mee om niet zelf het slachtoffer te worden..

De leerkrachten waren er van op de hoogte.. de directie .. en het CLB .. iedereen wist goed wat er aan de hand was.. Maar als je bij een leerkracht ging.. dan zei die zelf.. ik kan die gasten niet in de hand houden..

De directeur zei telkens .. je moet elk incident meteen melden bij een leerkracht.. Doch.. wanneer de kinderen dit dan deden.. kregen ze als antwoord.. : zeg jongen.. ge zult wel iets gedaan hebben..

Om een heel lang verhaal korter te maken.. Vorig schooljaar werden er al kinderen v/d school gehaald.. die ouders gaven het op.. omdat de directeur altijd wel heel vriendelijk was.. zei, dat hij naar oplossingen ging zoeken.. maar nooit deed wat hij beloofde !

Tijdens de speeltijden moesten leerkrachten patrouilleren.. maar ze stonden liever gezellig te kletsen.. trokken zich van niks iets aan.. Idem dito tijdens de middagstudie..

Mijn zoon had op de duur totaal geen zelfvertrouwen meer.. ging niet graag naar school.. eiste thuis voortdurend de aandacht op.. begon te klagen over lichamelijke ongemakken (zoals.. buikpijn.. hoofdpijn..) .. ging niet graag naar bed.. of kreeg midden in de nacht last van nachtmerries..

Elke week moest hij naar het CLB voor een gesprek met een psychologe.. Daarna kon hij er weer voor een dagje of twee tegen..

Aangezien zijn prestaties meer en meer achterop geraakten.. hij was gedemotiveerd.. had nergens nog zin in.. dacht op voorhand al dat hij toch niet zou slagen.. maar vooral omdat ze op de school toch NIKS deden.. beloven.. maar voor de rest gebeurde er gewoon NIKS.. heb ik besloten om mijn zoontje vanaf volgend schooljaar OOK maar in een andere school te laten inschrijven..

Het slachtoffer nog maar eens gestraft.. zo voelt het voor ons aan ! Overal lees je over Pesten.. maar als de school niet mee wil.. liever zijn hoofd (door gemakzucht) in het zand steekt .. dan sta je dus NERGENS !

Ik snap niet dat een school zo laks kan reageren.. Er zou toch een "belletje" moeten rinkelen als ze zien dat er nu nog maar VIER  jongentjes (waaronder die twee pestkoppen) overblijven in die klas !
13:25 Gepost door meinona | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Gebruik de inrichtende MACHT ! Met verbijstering uw verhaal gelezen, ik veronderstel dat het hier nog om lagereschoolkinderen gaat. Heel erg dat niemand van de leerkrachten of directie zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij hadden op dat vlak een heel goed schooltje (lees hieronder onze klacht over "schoolbestuur in Antw.deelgemeente") waar de sociale vaardigheden een belangrijk onderdeel van het "leren"waren (werd aangebracht via de dieren van de axenroos) Dit was ook zeer doeltreffend om pesten te VOORKOMEN.
Maar wat u volgens mij zou kunnen doen (samen met nog andere ouders) is naar de inrichtende macht stappen van uw school. Wij hebben (op een negatieve manier weliswaar) ondervonden dat men dan de directie onder druk kan zetten ! Ik hoop voor u dat er een oplossing komt, "actie geeft reactie!" Veel succes !

Gepost door: goedgemutste havik | 13-07-03

Pesten.. Dit "verhaal" is eigenlijk nog maar een beknopte versie van wat ik al die jaren heb moeten doorstaan..
Jammergenoeg gaat het om een GEMEENTEschool.. Wat dus betekent, dat de Inrichtende Macht mensen uit het GEMEENTEbestuur zijn.. enne.. dus totaal NIKS ondernemen tegen directie/leerkrachten.
Deze mensen zijn benoemt.. Plus.. ze willen het GEMEENTEschool vanuit de GEMEENTEraad niet in een negatief daglicht zetten.
Vandaar die onmacht ..
Na al die miserie hebben we toch maar besloten ons zoontje van negen jaar vanaf volgend schooljaar naar een andere school te laten gaan..
Maar die machteloosheid maakt me triest, boos..
Pesten wordt zo in de belangstelling gezet.. maar.. toch kan je NIKS doen als de directie en leerkrachten zo laks zijn..
Hoe dan ook .. echt heel erg bedankt voor uw advies
Groetjes

Gepost door: viviane | 16-07-03

en de politiek?? Viv maak gebruik van de politiekers!!!!!
dit kan zoals nu , als er verkiezingen op komst zijn, een andere tip misschien,
DE NATIONALE OMBUDSVROUW en het ministerie van onderwijs!!
een babbel misschien met de ouders?????
LAAT U NIET ZOMAAR OP DE KOP ZITTEN!!!!!!!!!!!!
?? LOKALE PERS, best zonder naam en toenaam, even anoniem mag jij ook..

Gepost door: patrick | 24-09-03

laksheid van school en CLB
Ik maak momenteel net hetzelfde mee.
Mijn dochter wordt niet gepest, doch zij is voor de 4de keer in 9 weken vol luizen naar huis gekomen.
De eerste maal behandel ik haar zoals normaal elke ouder zou moeten doen, de tweede maal geef ik een briefje mee voor de juf en vraag alle ouders te verwittigen.
Drie weken later krijgt ze eindelijk een briefje mee "Luizen gesignaleerd op school". Spijtig genoeg vind ik diezelfde week opnieuw die rotbeestjes op haar hoofd.
Vermits de leerkracht niet voldoende aktie onderneemt besluit ik de direkteur te bellen. Deze was niet op de hoogte van het probleem (geen communicatie dus), maar beloofde dat het probleem zou aangepakt worden. Mijn dochtertje bleef na dit telefoontje een halve week thuis.
'S maandags start zij opnieuw haar schoolweek, doch volgens haar heeft nog geen enkele leerling een briefje meegekregen.
Wanneer ik dinsdagavond haar hoofdje controleer, je kan het al raden, zit ze opnieuw onder de luizen.
Ik ben ten einde raad, bel naar de school en verneem dat Mr Direkteur op skiklassen is en niemand is op de hoogte van HET probleem.
Mijn geduld is op, contacteer CLB. De verpleegster begrijpt dat dit niet kan en beloofd dat maandag alle leerlingen uit de klas gecontroleerd zullen worden. Voor allle veiligheid hou ik onze dochter thuis tot die volgende maandag. Wanneer zij thuis komt van die schooldag, verneem ik dat geen controle is uitgevoerd, noch brief voor ouders is meegegeven. Er is dus nog steeds géén ouder op de hoogte gebracht van de ernst van het probleem. Geloof me of niet, ik vind opnieuw luizen.
Tot overma

Gepost door: Kaat | 06-02-06

laksheid van school en CLB (vervolg) Tot overmaat van ramp, is CLB even laks als het schoolpersoneel. Wanneer ik hun contacteer en vraag welke aktie zij in die week ondernomen hebben om HET probleem op te lossen, zegt ze doodleuk dat ze de direkteur nog niet heeft kunnen bereiken en van die beloofde controle weet ze blijkbaar niets meer af;
Op dat ogenblik heb ik mijn geduld verloren, ik heb eens goed mijn gedacht gezegd en gedreigd dat ik media zou inschakelen als zij zo laks bliiven. Ik zou hun taak kunnen doen en alle ouders persoonlijk aanspreken of schrijven, maar dat is niet mijn taak en volgens haar was dat nogal overmoedig. Ik wil er nog even op wijzen dat ik telkens opnieuw alle luizen en neten heb verwijderd, vooraleer zij naar school ging. Jawel, telkens opnieuw behandelen en geloof me, na 3uur neten uitkammen staat zo'n kind op huilen.
Bij deze is mijn probleem nog steeds niet opgelost, zou graag weten waar ik klacht kan neerleggen en kan ik zomaar naar de krant stappen om dit probleem of laksheid aan te tonen.
Zij zal volgend jaar naar een andere school gaan, dus zij wordt ook hier gestraft voor de "vlotte" samenwerking van school, ouders en CLB.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?

Gepost door: Kaat | 06-02-06

De commentaren zijn gesloten.