08-07-03

schoolbestuur in een Antwerpse deelgemeente

Sinds twee jaar had onze school een nieuwe directeur.   Met veel energie en enthousiasme gaf hij onze oude instelling een nieuw elan.   Het vrij jonge lerarenkorps van de lagere school kon eindelijk openbloeien.   In onze school werd niet alleen leren belangrijk maar ook het relationele, maw. emotionele intelligentie.  We werden een vooruitstrevende school op dit vlak dat gesteund door zeer positieve inspectieverslagen een schone toekomst tegemoet ging.
 
Een deel van het lerarenkorps zag dit na al die jaren niet zitten.  Hun vrijheid werd beknot.  Waarom zouden zij nu nog moeten aanpassen.   Van een mug werd een olifant gemaakt en die ging aankloppen bij de inrichtende macht of schoolbestuur. 
De roddeltantes aan de schoolpoort waren tevens een gemakkelijke prooi voor het verzet.
Sommige leerkrachten werden langdurig "ziek"...
 
Noch oudercomité noch de ouders in de participatieraad werden hierbij betrokken.  Pas nadat de MACHT ging dreigen en leraars ging chanteren en intimideren kon er actie ondernomen worden.  Tegen de wil in van de MACHT werden er petitie-acties georganiseerd, pogingen tot communicatie ondernomen,...  Niks mocht baten, integendeel al wat ondernomen werd, moesten de leerkrachten ontgelden.  De directeur heeft "zelf" ontslag genomen onder de belofte dat andere jobs/functies gegarandeerd bleven.    Niks was minder waar.
 
Resultaat: ouders, leerlingen en leerkrachten zijn misnoegd en verlaten mee de school. De overblijvers krijgen een lege doos terug.  Wie is nu eigenlijk gewonnen.   De inrichtende macht? "een school minder is een last minder" ?????????????????
 
Is dit een voorbeeld voor het katholiek onderwijs?  Ik denk het niet of heeft u ook zulke verhalen?
Welke rol hebben ouders? Mogen zij niet mee beslissen over wat goed is voor hun kinderen?  Moet dit systeem niet veranderen???
De vraag is: moet een directeur passen in een parochie, of moet een directeur (team) los van een parochie streven naar goed onderbouwd onderwijs.
 
goedgemuste havik.
 


09:33 Gepost door meinona | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

roddeltantes De roddeltantes aan de schoolpoort , dat is voor een groot deel waar ....maar daar is zowel positieve als negatieve roddel hé !

Op onze school zijn er een aantal mensen van de ouderwerking die bewust naar die roddels luisteren om te weten waar de problemen liggen . Niet iedereen heeft een negatieve houding , feit is wel dat de meeste mensen kuddedieren zijn en met de massa meelopen ...

De directeur zou als leidinggevend persoon toch voldoende zijn personeel moeten kunnen motiveren en een groepsgevoel kweken zodat er echt samen iets bereikt kan worden .
Bij ons is er zo'n probleem met de eerste communies . De twee parochies komen niet overeen en de directeur hangt er tussen . De ouders zijn kwaad , het personeel is neutraal ..maar de directeur durft niet tegen de parochies in te gaan .


er zal overal wel wat zijn hé !!!

Gepost door: angele | 10-07-03

De commentaren zijn gesloten.